Verktygsboden använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Tryck på OK för att godkänna. Läs mer
OK

Asfaltprimer
  • Asfaltprimer
 
 
 

Asfaltprimer

Avsedd för grundning på uttorkade papptak före beläggning med Hagmans Takmassa. Används även för fuktisolering på grundmurar. Materialåtgång: Ca. 0,2 l/m2. 1 liter räcker till ca. 5 m2.
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09
Fara
Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Innehåller Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%).
VÄLJ UTFÖRANDE
1 l | 46404
Webshop
Boråsbutiken
100 kr
5 l | 46408
Webshop
Boråsbutiken
372 kr