Verktygsboden använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Tryck på OK för att godkänna. Läs mer
OK
Start / Garage & verkstad / Fordonsvård & tillbehör / Båtvård / Båtplast reparationskit 211, 250 ml

Båtplast reparationskit 211, 250 ml
  • Båtplast reparationskit 211, 250 ml
 
 
 

Båtplast reparationskit 211, 250 ml

ARTNR: 85704
För plastbåtar, surfingbrädor, snöskotrar och takboxar av
ABS, epoxy- eller polyestermaterial. Innehåller polyester,
glasfiberväv, blandkopp och pensel.


Användningsområde: för lagning av bl.a. båtar.

GHS02
GHS07
GHS08
GHS09
Fara
Brandfarlig vätska och ånga. Brandfarligt vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Innehåller Styren, DiBenzoylperoxid och ftalsyraanhydrid. Kan orsaka en allergisk reaktion.
 
279 kr
 
 
Webshop
Boråsbutiken Lyckades ej hämta lagerstatus!
 

Produktinformation

För plastbåtar, surfingbrädor, snöskotrar och takboxar av
ABS, epoxy- eller polyestermaterial. Innehåller polyester,
glasfiberväv, blandkopp och pensel.


Användningsområde: för lagning av bl.a. båtar.