Verktygsboden

Tralltvätt
495328

Tralltvätt

65 kr
I lager

Välj Item för att kunna se tillgänglighet

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Innehåller Natriumhydroxid.

Produktbeskrivning

Rengör tryckimpregnerat trä, marksten, mm. Tralltvätt är svagt tixotrop för bättre verkningstid. Avlägsnar missfärgning, alger, smuts, beläggningar samt rester av gammal träolja på tidigare behandlade ytor.

Tillbehör

Verktygsboden