Verktygsboden använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Tryck på OK för att godkänna. Läs mer
OK
Start / Bygg, hem & hus / Tätningsmassor & spackel / Fogskum / Fogskum, SikaBoom-S, 750 ml

Fogskum, SikaBoom-S, 750 ml
  • Fogskum, SikaBoom-S, 750 ml
 
 

Fogskum, SikaBoom-S, 750 ml

ARTNR: 68367

SikaBoom-S, fogskum Ett 1-komponents expanderande fogskum som används bl a till utfackningspartier och isolering mellan syll och bottenplatta, omkring fönster och dörrar samt på ställen där isolerande utfyllning är nödvändig, dvs ej för rörelseupptagande fogar. Förpackning 750 ml.

 

Enkel applicering, även vintertid ned till -10ºC (flaskan måste hålla minst +5ºC)
Snabb härdning
Stor expansion
God termisk isoleringsförmåga
Effektiv ljuddämpning
Åldringsbeständig
Drivgaserna påverkar inte ozonskiktet
Innehåller inga klorparaffiner 

GHS02
GHS07
GHS08
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid inandning. Innehåller Difenylmetandiisocyanat, isomerer och homologer.
73 kr
 
 
Webshop
Boråsbutiken
 

Produktinformation

SikaBoom-S, fogskum Ett 1-komponents expanderande fogskum som används bl a till utfackningspartier och isolering mellan syll och bottenplatta, omkring fönster och dörrar samt på ställen där isolerande utfyllning är nödvändig, dvs ej för rörelseupptagande fogar. Förpackning 750 ml.

 

Enkel applicering, även vintertid ned till -10ºC (flaskan måste hålla minst +5ºC)
Snabb härdning
Stor expansion
God termisk isoleringsförmåga
Effektiv ljuddämpning
Åldringsbeständig
Drivgaserna påverkar inte ozonskiktet
Innehåller inga klorparaffiner