Verktygsboden

Blästermedel, glaskulor, 0,3-0,4 mm, 25 kg
513679

Blästermedel, glaskulor, 0,3-0,4 mm, 25 kg

ARTNR: 513679
449 kr
Ej i lager
  • Boråsbutiken Ej i lager

Produktbeskrivning

Glas är ett blästermedel i form av mycket små glaspärlor. Glaskulorna tillverkas av sodaglas och har hög motståndskraft mot slag och stötar. Tillverkningen sker med stor precision och noggran kontroll av kulform och hårdhet, vilket ger glaskulorna hög och jämn kvalitet. Medlet är återanvändbart. Rekommenderat lufttryck vid munstycket 1-4 bar. Detta blästermedel används för rengöring, putsning, polering samt formrengöring inom glas, gummi och plastindustrin. Alla beläggningar avlägsnas utan att någon åverkan görs på den blästrade ytan. Man skall dock beakta den kulhamringseffekt som finns, vilken gör att tunna plåtar kan böjas. I bland söker man just denna effekt för undvika metalltrötthet. Kulhamrings-effekten (shot-peening) används för att stärka ett föremåls yta genom att den hamras och sammanpressas. På så vis ökar man utmattnings hållfastheten hos komponenter utsatta för dynamisk belastning. Blästermedlet är mycket skonsamt mot det behandlade materialet. Ytan får efter blästring en halvblank lyster. Används till fristråleblästring eller sugmatade blästerskåp. Fungerar utmärkt på rostfritt, glas, stål och aluminium. Potentiella hälsorisker Det finns inga signifikanta hälsorisker eller miljörisker. Ögon och hals kan bli irriterade vid exponering av höga koncentrationer. Använd lämpligt andningsskydd och skyddsglasögon, använd lämpliga kläder. Hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten. Ögon: Skölj med vatten. Om irritationen kvarstår kontakta läkare. Hantering och lagringUndvik att riva upp damm. Spill kan orsaka hala golv. Håll välstädat. Förvara i slutna säckar eller behållare. Förvara svalt. Grovlek: 0,30-0,40 mmVikt: 25 kg
Verktygsboden