Verktygsboden

Aluminum Dust Bodyfiller, 2 kg
503103

Aluminum Dust Bodyfiller, 2 kg

ARTNR: 503103
241 kr
I lager
  • Boråsbutiken I lager
Fara

Brandfarlig vätska och ånga. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar organskador (hörselorgan) genom lång eller upprepad exponering. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Produktbeskrivning

Aluminiumbaserat spackel med hög värmeavledande förmåga, utmärkt för användning på motorhuv och tak vid restaurering av klassiska bilar. Något mer svårslipad än Blue Light och Elastic Fiber.
Verktygsboden