Verktygsboden

Complete Diesel Fuel System Cleaner, 500 ml
510005

Complete Diesel Fuel System Cleaner, 500 ml

ARTNR: 510005
449 kr
I lager
  • Boråsbutiken I lager
Fara

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Produktbeskrivning

Rislone® Hy-Per Diesel Complete Fuel System Treatment X 8 ALL INCLUSIVE PRO Högeffektiv förbränning, rengöring och skydd för alla dieselfordon och förekommande dieselblandningar. En effektiv professionell formulering som ger 8x mer effekt under längre tid. Flaskans innehåll ger bränslesystemet en behandling som räcker hela 8000km. Produktens unika formulering kan även användas för akutrengöring. Den speciellt utformade formuleringen med två kammare, aktiveras genom automatisk sammanblandning. Ger hela dieselsystemet en energikick och direkt resultat. Medföljande adapter fungerar till alla förekommande dieseltanksystem. Ökar kraftuttag, prestanda och körlängd. Minskar oljud och bränsleåtgång genom "keep-clean" effekt. Effektsotning - Avlägsnar vidhäftat internt sot, avlagringar, förbränningsrester och hårdnackat harts i HELA systemet. Cetanhöjare och skyddsadditiv gör bränslet effektivare och hållbarare. Cold Flow Improver -Snabbare start och effektivare drift i kallare klimat. Water Remover - Eliminerar skadligt vatten i systemet. Svavelersättning och friktionsminskare - Smörjer och skyddar tank, pumpar, slangar och alla rörliga delar. Ger renare förbränning och högre effekt - Avhjälper svart rök, bränslekoagulering, igensatta spridare, ojämn gång och svår start. DOSERING: En flaska behandlar minst 132L diesel. UNDERHÅLL: var 8.000km - ½ flaska till en tank med 40 till 66L. EFFEKTRENGÖRING: DPF Avgaslarm eller andra kända problem. 1 hel flaska till en tank med 40 till 66L. Kör fordonet i minst 20 minuter på stadigt varvtal för att uppnå bästa rengöringsresultat. Behandlingen kan upprepas vid nästa tankning om så krävs. PRODUKTEN påverkar inte NYBILSGARANTIER och TILLVERKAR GARANTIERSÄKER att använda ihop med DEF, DPF och ALLA förekommande AVGASRENINGAR. FAKTA: Innehåller en helt ny generation additiv som är helt utan aska. Rengöring, prestandahöjare och smörjskydd förbättrar alla förekommande typer av diesel. Verkliga tester i USA bevisar att förbrukningen går ned med minst 7,3% och ger ett prestandaåtertag med minst 87% vid regelbunden användning.
Verktygsboden