Verktygsboden använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Tryck på OK för att godkänna. Läs mer
OK

Carosol UnderredsmassaCarosol Underredsmassa
  • Carosol Underredsmassa
  • Carosol Underredsmassa
 
 
 

Carosol Underredsmassa

Asfaltsbaserad massa för rostskydds- och ljuddämpande beläggning av t.ex. bilens underrede, i stänkskärmar m.m
GHS02
GHS08
Fara
Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller Sulfonic acids, petroleum, calcium salts. Kan orsaka en allergisk reaktion.
VÄLJ UTFÖRANDE
1 kg | 6136
Webshop
Boråsbutiken
104 kr
5 kg | 6137
Webshop
Boråsbutiken
367 kr