Verktygsboden använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Tryck på OK för att godkänna. Läs mer
OK

Bromsoksfärg, 400 ml, röd
  • Bromsoksfärg, 400 ml, röd
 
 
 

Bromsoksfärg, 400 ml, röd

ARTNR: 486711
Röd färg för synliga bromsdetaljer. Ger ett förbättrat, effektfullt och sportigt intryck. Tål upp till 150°C.
GHS02
GHS07
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt benzen <0,1%; n-butylacetat; butanon; Xylen.
103 kr
 
 
Webshop
Boråsbutiken Lyckades ej hämta lagerstatus!
 

Produktinformation

Röd färg för synliga bromsdetaljer. Ger ett förbättrat, effektfullt och sportigt intryck. Tål upp till 150°C.