Verktygsboden använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Tryck på OK för att godkänna. Läs mer
OK
Start / Bygg, hem & hus / Måleri / Takbeläggning & färg / Takbeläggningsfärg svart, 20 kg

Takbeläggningsfärg svart, 20 kg
  • Takbeläggningsfärg svart, 20 kg
 
 

Takbeläggningsfärg svart, 20 kg

ARTNR: 46412
Akrylbaserad takbeläggning till papp-, plåt- och eternittak. Takbeläggningsfärgen är halksäker. Även betong och asfaltytor t.ex. tennis eller inlinebanor kan behandlas med takbeläggningsfärgen. Materialåtgång: Papp- och eternittak: Ca. 0,3 kg/m2. 1 kg räcker till ca. 3 m2. Plåttak: Ca. 0,2 kg/m2. 1 kg räcker till ca. 5 m2.
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09
Fara
Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Innehåller Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%); Kolväten C9 omättade, polymeriserade.
2.769 kr
 
Varan säljs endast i butik
 
Webshop
Boråsbutiken
 

Produktinformation

Akrylbaserad takbeläggning till papp-, plåt- och eternittak. Takbeläggningsfärgen är halksäker. Även betong och asfaltytor t.ex. tennis eller inlinebanor kan behandlas med takbeläggningsfärgen. Materialåtgång: Papp- och eternittak: Ca. 0,3 kg/m2. 1 kg räcker till ca. 3 m2. Plåttak: Ca. 0,2 kg/m2. 1 kg räcker till ca. 5 m2.