Verktygsboden

GEO FENNEL

Mätinstrument från geo-FENNEL

geo-FENNEL är specialister på mätteknik för den professionella användaren inom alla aspekter av byggbranschen och industrin. De erbjuder ett brett utbud av produkter för nivellering, avstånds- och vinkelmätning, lokalisering eller GNSS-mätning. Deras produkter förbättras och uppdateras ständigt. Regelbundna innovationer för speciella applikationer och krav från deras kunder är en av deras styrkor.

Verktygsboden