Verktygsboden

SikaBond 115, 290 ml
512755

SikaBond 115, 290 ml

ARTNR: 512755
82 kr
I lager
  • Boråsbutiken I lager

Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2Hisotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Produktbeskrivning

Vattenbaserad, lösningsmedelsfri lim och fogFör inomhusbrukFör limning på porösa bygg- material såsom betong, bruk, fibercement, trä och putsFör limning av stukaturer, paneler, dekorationer, terrakottaplattor Vattenbaserat monteringslimLätt att appliceraSnabbt hugg och hållfasthet
Verktygsboden