✅ Fri frakt över 800 kr på mindre paket
Search-icon

Default


Information om behandling av personuppgifter


Kamerabevakning

Vi behandlar dina personuppgifter för att skydda oss, dig och alla våra kunder mot olika typer av brott som till exempel inbrott, skadegörelse, hot samt för att förhindra obehörig tillgång till våra lokaler.


Information gäller följande adresser:

Källbäcksrydsgatan 1, 507 42 Borås

Solängsvägen 14513 70 Borgstena


Vilka utrymmen vi bevakar med kamera framgår av skyltar i våra lokaler.

Ändamålsbeskrivning

Vi bevakar våra lokaler med hjälp av kameror för att förebygga, förhindra och kunna beivra brott.


Personuppgiftsbehandling

När du befinner dig i utrymmen i våra lokaler som är kamerabevakade behandlar vi de bilder av dig som kamerorna fångar. Upptagning av ljud förekommer inte.
Vi tar del av bildmaterial först om det har inträffat en incident. Vi lämnar ut bildmaterial till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott.


Laglig grund och dina rättigheter

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att förebygga och förhindra brott i våra lokaler och mot personal eller besökare samt för att kunna överlämna inspelat material till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott.


Om kamerorna fångar uppgifter om lagöverträdelser är vår behandling av dessa uppgifter nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.


För mer information om dina rättigheter enligt GDPR, se vår Integritetspolicy. Verktygsboden (Integritetspolicy)


Lagringstid

Vi sparar inspelat bildmaterial i 3 dagar.


Personuppgiftsansvar, mottagare och biträden

Verktygsboden Erfilux AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Vi lämnar ut bildmaterial till det bevakningsföretag som vi anlitar som personuppgiftsbiträde.

Vi lämnar ut bildmaterial till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott.