✅ Fri frakt över 800 kr på mindre paket
Search-icon

Default


Personuppgifter

Verktygsboden Erfilux AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Verktygsboden Erfilux AB:s målsättning att alltid följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig att förstå vilken slags information Verktygsboden Erfilux AB samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.


Verktygsboden Erfilux AB, nämns nedan som "vi" 556457-4712, Källbäcksrydsgatan 1, 507 42 Borås, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss som vi samlat in på webbplatsen genom cookies. De personuppgifter som Verktygsboden Erfilux AB behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, adress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.


Verktygsboden Erfilux AB registrerar, eller kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med:


- Anmälan till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar Verktygsboden Erfilux AB erbjuder.

- När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.

- Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och sociala medier.

- Om du anmäler dig till Verktygsbodens nyhetsbrev.


Insamling med samtycke

Genom att du fyller i ett samtyckesformulär på hemsidan (t.ex. prenumerera på nyhetsbrev, ta del av erbjudanden mm.)  så samtycker du till att dina personuppgifter (ex. ditt namn, telefonnummer och e-postadress) får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter.

Vi samlar även in din IP-adress, geografisk position och intressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig.

När du besöker vår hemsida samtycker du även till att vi får lägga cookies, både så kallad förstaparts och tredjeparts cookies på din dator. Sådana cookies följer dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, SMS och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföringen mot dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra webbplatsen, betallösningar och betalningsprocesser. Personuppgifterna kan även komma att samköras med andra register som kreditupplysningsregister.


Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

Om hela eller delar av Verktygsboden Erfilux AB:s verksamhet säljs eller integreras med en annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuella köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.Verktygsboden Erfilux AB behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:


1. För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Verktygsboden;


2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;


3. Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;


4. För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;


5. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;


6. För att genom analys av ditt beteende på våran hemsida kunna utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.


7. Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster.


8. För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss;


9. För att kontakta dig via SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;


10. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;


11. För att hjälpa oss att utveckla vår hemsida att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Verktygsboden genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;


12. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;


Så här skyddar vi dina personuppgifter

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vi har vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Vi har begränsat tillgången till de utrymmen där personuppgifter lagras och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.


Verktygsboden Erfilux AB använder sig även av bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Verktygsboden Erfilux AB samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos Verktygsboden Erfilux AB sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte avregistrerar dig som kund sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Verktygsboden Erfilux AB:s åtagande gentemot dig t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.Dina rättigheter

Du har rätt till dataportabilitet enligt personuppgiftslagstiftningen, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur de samlas in. Om du vill ha sådan information ska du lämna en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.


Verktygsboden Erfilux AB vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Verktygsboden Erfilux AB förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Verktygsboden Erfilux AB korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till Verktygsboden Erfilux AB. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifter rättas, blockeras eller raderas.


Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används i direkt marknadsföring. Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.


Du har rätt att invända när dina personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse som ett led i en intresseavvägning men inte om de behövs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.


Du har rätt till begränsning av dina registrerade uppgifter och du anser att de är felaktiga.


Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Verktygsboden Erfilux AB kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss ( Se rubriken ”Så kontaktar du oss”). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna höra av dig till oss eller kontakta datainspektionen om du anser att dina rättigheter inte uppfylls (https://www.imy.se)


Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post och SMS som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.Länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller endast för Verktygsboden Erfilux AB:s webbplats. När du länkas vidare till en annan webbplats bör du läsa personuppgiftspolicyn som gäller för den webbplatsen. Notera att Verktygsboden Erfilux AB inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.


Ändringar i Integritetspolicy

Verktygsboden Erfilux AB förbehåller sig rättan att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringar är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.


Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:


Verktygsboden Erfilux AB

Källbäcksrydsgatan 1

507 42 BORÅS

Sverige

info@verktygsboden.se

033-20 26 50