Search-icon

Produktbeskrivning

Karosserireparation - Limning av kaross och delar - 2-komponents epoxiharts. Strukturell styv limning av tak och panellimning på fordon (aluminium, stål och SMC). Krockbeständigt strukturlim för bilpaneler. Enkel att använda (universellt patronformat), utan primer, punktsvetsbar 90 min efter applicering. Snabb uppbyggnad av initial styrka som förhindrar panelrörelser efter ursprunglig placering. Lim utan lösningsmedel. Kan kallappliceras men varmapplicering (upp till 60 °C) rekommenderas. Härdar vid rumstemperatur (uppvärmning möjlig). Produktbas: 2-komponents epoxihartsApplicering: VarmBearbetningstid: ca 80 min.

Varning

Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/ögonskydd.


Specifikationer

  • Säkerhetsdatablad

Baserat på 0 st betyg