Verktygsboden

Galva Brite, aerosol, 250 ml
505955

Galva Brite, aerosol, 250 ml

ARTNR: 505955
129 kr
Ej i lager
  • Boråsbutiken Ej i lager
Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Produktbeskrivning

En rostskyddande zink/aluminiumsprayfärg för reparation och bättring av rostskyddet på alla metallytor. Nyapplicerad har Galva Brite en blank, aluminiumliknande yta, som med tiden åldras till samma utseende som förzinkat stål.
Verktygsboden