Verktygsboden

Gänglåsning 2701
49338

Gänglåsning 2701

100 kr
I lager

Välj Item för att kunna se tillgänglighet

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller Hydroxipropylmetakrylat.

Produktbeskrivning

Loctite 2701 stark. För stark låsning och tätning av pinnbultar, muttrar och skruvar. Används på gängade förband som normalt inte skall demonteras. Vidareutveckling av 270. Härdar snabbare på rostfria material. Fixeringstid: 30 minuter på ståldetaljer Lossbrytningskraft: 3 timmar 13,0 N/mm². Höghållfast. Maximal spaltfyllnad: 0,25 mm
Verktygsboden