Verktygsboden

Ceramic Paste Pro 300 ml
509143

Ceramic Paste Pro 300 ml

ARTNR: 509143
148 kr
I lager
  • Boråsbutiken I lager
Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Produktbeskrivning

Universal, keramisk monteringspasta för anti kärvnings applikationer. Ingen risk för galvanisk korrosion och skydd för burning-in. Egenskaper: Universal högtemperaturs pasta med fint keramiskt pulverMetallfriUtmärkt vattenavvisandeSkyddar mot kärvning och bränna inFördelar: Användningsområde -40°C till + 1400°CLämplig för aluminium och rostfritt stål
Verktygsboden