Search-icon

Produktbeskrivning

Rislone Engine Oil Supplement with Zinc Treatment är en booster för petroleum oljor som innehåller ZDDP (zinc dialkyldithiophosphate) Zinc and Fosfor EP (extreme pressure) tillsatser som hjälper motorn att inte skadas internt. Populär produkt till veteranfordon som kräver hög Zinc halt i motoroljan. Skyddar motorkomponenter som kolv, kamaxel, lyftare, stötstång och resterande ventilstyrning. Uppgraderar motorolja till ett högpresterande smörjmedel för användning racingmotorer och klassiska fordon. Utvecklad för motorer innan 2004 för bensinmotorer och innan 2006 för dieselmotorer. Vidhäftande egenskaperna håller lager och andra interna motordelar skyddade. Dosering: BENSINMOTORER 1996 och äldre - Tillsätt en flaska per 5L motorolja. 1997 to 2004 - Tillsätt en ½ flaska (162 mL) per 5L motorolja. DIESELMOTORER 2006 och äldre - Tillsätt en flaska per 5L motorlja. ÖVRIGA 4-takt marin, motorcykel, lantbruk, industri och racingapplikationer använd 65 mL per liter oljekapacitet. Vid test på vanliga bensinmotorer med typisk SN klassad olja vid 7% dosering ökas nivåerna enligt intervallerna till: Zn Zink 1700 - 1800 ppmP Fosfor 1500 - 1600 ppm Användning i Dieselmotorer med dieselpartikelfilter (DPF) rekommenderas ej.

Fara

Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Specifikationer

  • Säkerhetsdatablad