Verktygsboden

Bodywork Primer, 1 kg
503100

Bodywork Primer, 1 kg

ARTNR: 503100
438 kr
Ej i lager
  • Boråsbutiken Ej i lager
Fara

Kan orsaka cancer. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Produktbeskrivning

Bodywork Primer är första steget i restaureringen av din klassiska bil, speciellt framtagen produkt som appliceras direkt på ren plåt efter blästring och slipning. Bodywork Primer skyddar plåten från korrosion i sex månader och är svetsbar. http://classiccar.novol.pl/en/technologia.php
Verktygsboden