Verktygsboden

Isolator Primer, 2,5 l
503098

Isolator Primer, 2,5 l

ARTNR: 503098
755 kr
I lager
  • Boråsbutiken I lager
Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Misstänks kunna orsaka cancer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Produktbeskrivning

Snabbtorkande epoxy primer som spärrar thinnern från att sjunka in och binda sig i spacklet. Goda vidhäftningsegenskaper på metall och högisolerande effekt, vått i vått applicering speciellt framtagen för restaurering av klassiska bilar. Blandas 1:1 med Isolator Primer Hardener, artnr 503099.
Verktygsboden