Verktygsboden

Clearcoat Hardener, 0,8 l
503091

Clearcoat Hardener, 0,8 l

ARTNR: 503091
415 kr
Ej i lager
  • Boråsbutiken Ej i lager
Varning

Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid inandning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud och hudsprickor. Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Produktbeskrivning

Härdare till Novols tvåkomponent klarlack, för restaurering av klassiska bilar. Blandas 1:3 med Acrylic Clearcoat, artnr 503089 eller Premium CSR Clearcoat, artnr 503090.
Verktygsboden