Verktygsboden

Dual Protect, 1 l
503110

Dual Protect, 1 l

ARTNR: 503110
143 kr
Ej i lager
  • Boråsbutiken Ej i lager
Varning

Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Produktbeskrivning

Tätningsmassa till svets- och fabriksfogar i och runt om klassiska bilens kupé, motorrum, torpedvägg, lykthus och bagage m.m., har även ljuddämpande effekt.
Verktygsboden