✅ Fri frakt över 800 kr på mindre paket ✅ Personlig service✅ Egen verkstad
Search-icon

Underredsmassa för bl.a. tröskellådor och hjulhus m.m. En hålgenomträngande, korrosionsbeständig produkt med god elasticitet som både tätar och skyddar din restaurerade klassiker mot fukt och vägsalter utan att spricka eller krackelera.

Fara

Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar organskador (CNS) genom lång eller upprepad exponering. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.


Novol

Lackprodukter för klassiska bilar från Novol

Novol "for classic cars" är produkter som är speciellt framtagna och utvecklade för restaurering av klassiska fordon.

Se alla produkter ifrån Novol