Verktygsboden

ML Protect, 1 l
503111

ML Protect, 1 l

ARTNR: 503111
150 kr
Ej i lager
  • Boråsbutiken Ej i lager
Fara

Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar organskador (CNS) genom lång eller upprepad exponering. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Produktbeskrivning

Underredsmassa för bl.a. tröskellådor och hjulhus m.m. En hålgenomträngande, korrosionsbeständig produkt med god elasticitet som både tätar och skyddar din restaurerade klassiker mot fukt och vägsalter utan att spricka eller krackelera.
Verktygsboden