Verktygsboden

Polycoat Protect Hardener, 0,2 l
503115

Polycoat Protect Hardener, 0,2 l

ARTNR: 503115
88 kr
Ej i lager
  • Boråsbutiken Ej i lager
Fara

Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Produktbeskrivning

Härdare till Novol Polycoat Protect. Blandas 1:5 med Polycoat Protect, artnr 503113.
Verktygsboden