Search-icon

Produktbeskrivning

Sikacryl-HM (latexfog) 1-komponent, elastisk akryllatexbaserad fogmassa, som torkar genom avdunstning av vatten. Den har god vidhäftning mot betong, tegel, sten, klinker, marmor, trä, aluminium, stål, glas, PVC och målade ytor. Sikacryl-HM missfärgar inte omgivande material och är övermålningsbar med de flesta färger. Den kan appliceras ned till +5ºC, är yttorr efter ca 30 min och genomhärdad efter 1-3 dygn beroende på fogdimension, temperatur och luftfuktighet. OBS! Före målning bör förprov göras. Olika färger kan få problem med torkning där fogen är övermålad. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA. Användning För tätning av fogar runt fönster och dörrar, vägg- och metallpartier, ventil- och rörgenomföringar, liksom för tätning av springor och sprickor för att förhindra luftläckage. Sikacryl-HM är också väl lämpad för reparation av fönsterkittning, limning av cellplastskivor o dyl samt fungerar utmärkt som vattenbaserat sättlim för de flesta byggmaterial. Den kan appliceras på fuktiga ytor men bör inte användas till fogar utsatta för konstant vattenkontakt, t ex i bassänger och vattenreservoarer. Färg Brun Förpackning Patroner 300 ml, 12 st/kartong

Specifikationer

  • Säkerhetsdatablad

Baserat på 0 st betyg