Verktygsboden

Fogskum SikaBoom- 557 All Seasons, 750 ml
509625

Fogskum SikaBoom- 557 All Seasons, 750 ml

ARTNR: 509625
120 kr
I lager
  • Boråsbutiken I lager
Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid inandning. Innehåller 9016-87-9 Difenylmetandiisocyanat, isomerer och homologer. Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Produktbeskrivning

Polyuretanfogskum för applicering med pistol året runt. Sika Boom®-557 All Seasons är ett polyuretan, 1-komp, expanderande fogskum för året runt användning (temperaturer mellan -10 °C till +40 °C). Fritt från klor- paraffiner och halogener. Kan appliceras på kalla underlag vid låga temperaturer. Bildar en homogen skum struktur även vid lågt rf. Härdat skum kan skäras. slipas och målas över. Inom och utomhus bruk. 750 ml, färg: gulaktig. AnvändningIsolering och fyllnad av fogar och hålrumFogning runt föster och dörrkarmarIsolering mot drag, kyla och ljudFylla hålrum runt genomföringarFördelarTemperaturer mellan -10 °C till +40 °CP rofessionell applicering med pistolGoda värmeisolerande egenskaperLjuddämpandeGod vidhäftning mot de flesta vanligt förekommande byggnadsmaterial.
Verktygsboden