Search-icon

Produktbeskrivning

Elastisk fogmassa för i huvudsak golvkonstruktioner vid rörelsefogar, dilatationsfogar, rörgenomföringar och liknande. Har mycket god vidhäftning mot de flesta typer av byggnadsmaterial t.ex. trä, betong, keramik, natursten m.m. Övermålningsbar efter 1-3 dygn med alla oljor och lacker för golv.

Specifikationer

  • Säkerhetsdatablad

Baserat på 0 st betyg

Casco

Fäst-, fog- & limprodukter från Casco Casco levererar ett brett sortiment med byggförnödenheter såsom lim, spackel, fogmassor och produkter för montering av keramik. Casco säljer produkter främst till hantverkaren och Gör-Det-Självaren.

Se alla produkter ifrån Casco