Search-icon

Produktbeskrivning

SikaLastomer®-710 är en pastös, stabil butylgummibaserad tätningsmassa vilken innehåller lösningsmedel. Härdningen sker genom fysisk torkning. Produkten kan användas till försegling av fogar inom många industrisektorer. SikaLastomer®-710 produceras i enlighet med kvalitetssäkrings respektive miljöledningssystem certifierade enligt ISO 9001/14001 och enligt Ansvar & Omsorgsprogrammet. Färg svart. Förpackning 310 ml.

Specifikationer

  • Tekniskt datablad
  • Säkerhetsdatablad

Baserat på 0 st betyg