Verktygsboden

Husfix
512759

Husfix

152 kr
I lager

Välj Item för att kunna se tillgänglighet

Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.

Produktbeskrivning

Smidigt och flexibelt lagningsspackel för många applikationer. Cementbaserat lagningsspackel som används för i-, skarv och bredspackling inom- och utomhus. Även som våtstarkt väggspackel. Kan spacklas i tjocka skikt, sjunker inte. Är flexibel, går både att spika och skruva i. Vidhäftning mot de flesta typer av material, t ex betong, puts, lättbetong, tegel, gips- och träfiberskivor mm.
Verktygsboden