Verktygsboden

Vägglim Premium, 5 l
507481

Vägglim Premium, 5 l

ARTNR: 507481
247 kr
I lager
  • Boråsbutiken I lager

Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1), 2-methyl2H-isothiazol-3-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Produktbeskrivning

Vägglim till de flesta typer av tunga tapeter, t ex textiltapet, grövre glasfiberväv, kraftig non woven tapet, renoveringsduk, kraftig vinyltapet, sjögrästapet och fibertapet. Används i torra utrymmen. Bra vidhäftning mot svåra underlag.
Verktygsboden