Search-icon

Produktbeskrivning

Genomskinligt multipurpose smörjmedel, med en temporär blåton, för generell användning i garaget. Egenskaper: Genomskinligt multipurpose smörjmedelDroppar inteTillfällig blåton för enkel identifieringExtremt tryck och vattenavvisandeBrett temperaturområde upp till +200°C Fördelar: LångtidssmörjningHög vidhäftningsförmågaLätt smörjning

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Specifikationer

  • Säkerhetsdatablad