Verktygsboden

Gänglåsning 243
1454

Gänglåsning 243

99 kr
I lager

Välj Item för att kunna se tillgänglighet

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Tetramethylene dimethacrylate Maleinsyra 1-acetyl-2-fenylhydrazin

Produktbeskrivning

"Loctite" 243, 245, 248 medelstark. För medelstark låsning av gängade detaljer. Rekommenderas för muttrar och skruvar av alla typer. Oljebeständig. Demonteras med normala handverktyg. Fixeringstid: 30 minuter på ståldetaljer Lossbrytningskraft: 3 timmar 1,5 N/mm². Medelstark. Maximal spaltfyllnad: 0,25 mm
Verktygsboden