Verktygsboden

Fönsterputs med pump, 0,5 L
496681

Fönsterputs med pump, 0,5 L

ARTNR: 496681
67 kr
I lager
  • Boråsbutiken I lager

Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1), blandning. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Produktbeskrivning

Hagmans Fönsterputs tar snabbt och enkelt bort vägsmuts, trafikfilm och annan smuts från glas och speglar.
Verktygsboden