Search-icon

Produktbeskrivning

Täcker på mindre än några minuter ett helt lastbilsekipage med effektivt rengörande skum som sedan hänger kvar och löser upp smutsen. Ett högskummande alkaliskt tvätt/avfettningsmedel som lämpar sig för tvätt av såväl fordon som fasader eller andra ytor. Löser vägdamm, sot, pigmentsmuts och avlägsnar effektivt insekter. Kan också användas som bilschampo.

Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Specifikationer

  • Säkerhetsdatablad

Baserat på 0 st betyg