Verktygsboden

Glykol Blå
510998

Glykol Blå

55 kr
I lager

Välj Item för att kunna se tillgänglighet

Varning

Skadligt vid förtäring. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Produktbeskrivning

AdProLine® Glykol Blå en koncentrerad kylarvätska för alla typer av vätskekylda förbrännings-motorer. Förhindrar frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion av alla metaller inklusive aluminium. AdProLine® Glykol Blå är baserad på monoetylenglykol och ett inhibitorpaket utan nitriter, aminer och fosfater. AdProLine® Glykol Blå är blandbar med de flesta andra kylarglykoler som är baserade på etylenglykol. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg. Specifikation BS6580: 2010 Blandas med vatten och ger följande frysskydd: Procent Temperatur 50%: -37 °C 40%: -25 °C 33%: -18 °C Teknisk specifikation: Färg: Blå Densitet: 1,128 pH (50 vol%): 7,7 Kokpunkt: >155°C Flampunkt: >110°C
Verktygsboden