Verktygsboden

Spraymax Siliconeremover, 400 ml
491771

Spraymax Siliconeremover, 400 ml

ARTNR: 491771
171 kr
I lager
  • Boråsbutiken I lager

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Innehåller alifatnafta, medeltung benzen < 0,1 %, 1-butanol.

Produktbeskrivning

Spraymax Silikonborttagare lösningsmedel 400 ml.
Verktygsboden