Verktygsboden

Premium CSR Clearcoat, 2,5 l
503090

Premium CSR Clearcoat, 2,5 l

ARTNR: 503090
1 763 kr
Ej i lager
  • Boråsbutiken Ej i lager
Varning

Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Produktbeskrivning

Tvåkomponents klarlack med hög reptålighet (Coating Scratch Resistance) och UV-resistens, speciellt framtagen och utvecklad för restaurering av klassiska bilar. Blandas 3:1 med Clearcoat Hardener, artnr 503091.
Verktygsboden