✅ Fri frakt över 800 kr på mindre paket ✅ Personlig service✅ Egen verkstad
Search-icon

Tvåkomponents klarlack med hög reptålighet (Coating Scratch Resistance) och UV-resistens, speciellt framtagen och utvecklad för restaurering av klassiska bilar. Blandas 3:1 med Clearcoat Hardener, artnr 503091.

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Novol

Lackprodukter för klassiska bilar från Novol

Novol "for classic cars" är produkter som är speciellt framtagna och utvecklade för restaurering av klassiska fordon.

Se alla produkter ifrån Novol