Verktygsboden

Märkspray
2316

Märkspray

86 kr
I lager

Välj Item för att kunna se tillgänglighet

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Innehåller aceton; n-butylacetat; alifatnafta, medeltung benzen < 0,1 %.

Produktbeskrivning

Lättanvänd märkfärg för väg, bygg, skogsnäring etc. Ger en snabb och tydlig märkning på alla underlag såsom, asfalt, jord, gräs, grus, snö, o.s.v. utrustad med 360° ventil som möjliggör märkning i alla riktningar
Verktygsboden