Verktygsboden

Silicon Remover, 2,5 l
503116

Silicon Remover, 2,5 l

ARTNR: 503116
268 kr
I lager
  • Boråsbutiken I lager
Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar organskador (CNS) genom lång eller upprepad exponering via inandning. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Irriterar huden. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Produktbeskrivning

Silikonborttagare för klassiska bilar.
Verktygsboden