Verktygsboden använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Tryck på OK för att godkänna. Läs mer
OK

Spraymax 2K Klarlack, 400 ml
  • Spraymax 2K Klarlack, 400 ml
 
 
 

Spraymax 2K Klarlack, 400 ml

Lättapplicerad. Extremt tålig mot repor samt hög kemikalieresistens. God väderresistens. Lämplig även för stora ytor. Lätt att polera. Potlife 48h. 400 ml.
GHS02
GHS07
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller alifatisk polyisocyanat, aceton, butylacetat, reaktionsblandning av pentametylpiperidylsebacat 2,3-epoxypropylneodekanoat, aromatnafta, medeltung benzen < 0,1 %.
VÄLJ UTFÖRANDE
Högblank | 486720
Webshop
Boråsbutiken
299 kr
Matt | 495308
Webshop
Boråsbutiken
306 kr