Verktygsboden använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Tryck på OK för att godkänna. Läs mer
OK
Start / Bygg, hem & hus / Tätningsmassor & spackel / Silikon / Silikonborttagning S, 1 lit

Silikonborttagning S,  1 lit
  • Silikonborttagning S,  1 lit
 
 
 

Silikonborttagning S, 1 lit

ARTNR: 87521
Ett snabbt lösnings- och rengöringsmedel för avfettning innan applicering av grundfärg och topplack.
GHS02
GHS07
GHS08
Fara
Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics.
124 kr
 
 
Webshop
Boråsbutiken Lyckades ej hämta lagerstatus!
 

Produktinformation

Ett snabbt lösnings- och rengöringsmedel för avfettning innan applicering av grundfärg och topplack.