Verktygsboden

Arbesko

Arbetsskor från Arbesko

Arbesko är ett innovativt företag och en av få i branschen som satsar på egen forskning. Att företaget har valt att bedriva sin forskning, utveckling och tillverkning i Sverige är ett mycket medvetet val.

Verktygsboden