Verktygsboden

SPEEDHEATER

Färgborttagningsverktyg från Speadheater


Företaget grundades 1988 av Birger Ericson och fokuserade på fasadrenoveringar med en växande andel färgborttagningsuppdrag. Arbetet utfördes med då tillgängliga metoder på marknaden som kemikalier eller blästring. Man fann att dessa metoder gjorde stor skada på träytan och hade en negativ effekt på användarens hälsa och Birger såg här ett stort behov av ny och bättre teknik.


Birgers lösning var den nya uppfinningen Speedheater, som bygger på IR-teknik som mjukar upp färgskikten ända fram till träytan. Speedheater-tekniken presenterades på en färgmässa redan 1991 och verksamheten under 1990-talet fokuserade främst på uthyrning och försäljning till den professionella marknaden. År 2000 lanserades Speedheater 1100. En mindre, handhållen modell som också tagits fram för att underlätta fönsterrenovering och riktade sig till vanliga konsumenter.

Verktygsboden