Verktygsboden använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Tryck på OK för att godkänna. Läs mer
OK
Start / Bygg, hem & hus / Tejp & lim / Asfaltsklister / Asfaltklister Asfaltklister, 5 lit

Asfaltklister
  • Asfaltklister
 
 

Asfaltklister

Kombinerad fognings- och klisterprodukt. Avsedd för skarvklistring av takpapp, spricklagning, anslutningsfogning vid läggning av takpapp och polymerbanor, tätning av plåtskarvar, falsar och detaljer på tak.
GHS02
GHS07
GHS08
Fara
Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. (Centrala nervsystemet.) Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. (Hörselorgan.) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
VÄLJ UTFÖRANDE
Asfaltklister, 1 liter | 50688
Webshop
Boråsbutiken
108 kr
Asfaltklister, 5 lit | 46407
Webshop
Boråsbutiken
438 kr
Asfaltklister, patron 310 ml | 50687
Webshop
Boråsbutiken
86 kr