Verktygsboden

Grundfärg, grå, 400 ml
490456

Grundfärg, grå, 400 ml

ARTNR: 490456
79 kr
I lager
  • Boråsbutiken I lager
Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Innehåller aceton; butylacetat; Xylen.

Produktbeskrivning

Grundfärg med rostskyddande egenskaper avsedd att användas på slipade, spacklade och övriga ytor som skall täckmålas. Kan övermålas med, de flesta på marknaden förekommande, 1-K och 2-K lacksystem. Torktid ca. 10 min.
Verktygsboden