Verktygsboden

Multona Lackstift
491775

Multona Lackstift

44 kr
I lager

Välj Item för att kunna se tillgänglighet

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Innehåller aceton, butylacetat, 1-butanol.

Produktbeskrivning

Lackstift Multona 9 ml i ett utvalt sortiment av universalkulörer för små lackskador på fordon, finns också som grundfärg och klarlack. Klicka här för att hitta färgkoden till din bil.
Verktygsboden